3 เชิงไก่ชน ในปัจจุบัน ที่น่าติดตามที่สุด

3 เชิงไก่ชน ในปัจจุบัน ที่น่าติดตามที่สุด FIFA55 BNK

วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับ คนที่ชอบเล่นไก่ชน กับ 3 เชิงไก่ชนในปัจจุบัน ที่น่าติดตามที่สุด
เอาไว้ไปเป็นเทคนิคดีๆในการเดิมพัน สำหรับ เชิงไก่ชน จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทกว้างๆเลยนะครับ งั้นเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไง


1 เชิง 2 คอ 2 ปีก 2 ขา
เป็นไก่เก่ง เจอไก่เก่งตัวใดมีอาวุธหลากหลายกว่าย่อมได้เปรียบ เรียกว่า 50 50 หากตัวใดมีหมัดหนัก ย่อมได้เปรียบ เชิงลุงรอดทะลุขาก็เป็นลูกแก้ไขและสำคัญอีกลูกหนึ่งทำให้คู่ต่อสู้ขาอ่อนและหมดแรง ลูกยกดั้มเท ลูกไถนา ลูกลอดขา และบิดคอซ้าย ขวาโดยเร็วขาคู่ต่อสู้จะอยู่บนหลัง ท่าไถนาบ่อยๆ คู่ต่อสู้จากขาอ่อน หมดแรงไว


2 เชิงชน 2 คอ
ไก่ 2 คอเป็นไก่เชิงบนจัด กอด กด ขี่ซ้ายและขวา คออ่อน เหนียวแน่น ถ้าได้เชิงดีจะชนะไก่ได้ไว ยิ่งเจอคู่ต่อสู้ยืนพิงแปะหน้า ยืนดินแน่น ขาไม่เดิน เดินช้า จะเสียเหลี่ยมหงายไพ่ตัวเอง เพราะเดินไม่ทัน ชนะไว ไก่เชิง 2 คอเก่งๆ จะต้องกอด กด ขี่ เหนียวแน่น เอาอกทับไหล่คู่ต่อสู้ หัวกดไปที่กลางหลัง โคนคอ ขาเดินไว้แน่น เพื่อเข้าท้าย หลัง คู่ต่อสู้ พอจะต้องอ่อน ขี้ประคองคู่ต่อสู้เหนียวแน่น ค่อยๆรูดจาก โคนคอ กางคอ หูนอก และหัว เรียกว่า หนูไต่ราว ยิ่งถ้าสูงกว่าคู่ต่อสู้ด้วยแล้ว จะชนะไว


3 เชิง 2คอ 2 ปีก
ไก่เชิง 2 คอ 2 ปีก จะเป็นไก่ฉลาดมีลูกหากินเยอะนอกจากมีลูก กอด กด ที่ดีแล้ว ในกรณีเพี้ยงพร้ํา คู่ต่อสู้จะเปลี่ยนกระบวนท่าเชิงบนเป็นไก่เชิงล่าง เข้ามุด ล็อก มัดปีก ในกรณีที่เดินไม่ทันจะมุดหลบเข้าปีก ทำเชิงมัดรับปีก หรือเสียเปรียบคู่ต่อสู้ สู้เชิงบน กอด กด ขี่ จะสู้ไม่ได้ จะเดินไม่ทัน จะมีลูกแก้ไขเล่นเชิงมัดลับปีกเข้าสู้ เมื่อคู่ต่อสู้อ่อนล้าจึงเล่นเชิงบน ขยี้ซ้ำ ถ้าตีเจ็บคอกัน ไม่เสียเปรียบรูปร่าง ก็จะชนะ 80%


และนี่คือเทคนิคพื้นๆ ในการดูไก่ชน ที่จะเอาชนะการเดิมพันแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหน สนใจอยากเดิมพันออนไลน์ อย่างการเดิมพันไก่ชนออนไลน์ เราก็มีเว็บคาสิโนออนไลน์อย่าง FIFA55 ไว้รองรับ ให้กับนักพนัน และมี

อี ก ห ล า ย อ ย่ า ง ใ ห้ เ ลื อ ก เ ดิ ม พั น ซึ่ ง มี ลู ก ค้ า ป ร ะ จำ ม า ก ก ว่ า 2 แ ส น คน จึ ง มั่ น ใ จ ไ ด้ เ ล ย ว่ า เ ว็ บ ค า สิ โ น อ อ น ไ ล น์ FIFA55 เ ป็ น เ ว็ บที่ ดี ที่ สุ ด ใ ห้ นั ก เ ดิ ม พั น เ ลื อ ก เ ล่ น ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >