ไก่ชนน

ไก่ชนน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถือว่ามีการเลี้ยง ไก่ชนน เป็นจำนวนมากที่สุด เนื่องจากประเทศในต่างๆในภูมิภาคนี้มี ไก่ชนน เป็นจำนวนมาก และในประเทศไทย ไก่ชนถือว่ามีอิทธิพลต่อคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของการตีไก่เอาบ้านเอาเมืองเป็นเดิมพัน วีรกรรมของพระนเรศวร กันมาบ้าง วันนี้เรามารู้จักประวัติกับไก่ชนกันดีกว่า..

ไก่ชนน


ไก่ชนน หรือไก่สายพันธุ์พื้นเมือง จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกจะถูกเลี้ยงไว้ต่อสู้หรือเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม ส่วนประเภทที่ 2จะถูกเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค ไก่ชน เป็นสัตว์ที่ผูกพันกับคนไทยมาแต่โบราณ ตามประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยก็มีการเลี้ยงไก่ชน แต่ไก่ชนก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสดงถึงศักดิ์ศรี เพราะเรื่องราวในวรรณคดีไทยก็ปรากฏอยู่แล้ว แม้แต่คัมภีร์ในทางศาสนาก็มีและยังพบเรื่องราวของไก่ชน ที่บอกถึงการต่อสู้ของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ แทบจะทั่วโลก
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมเลี้ยงไก่ชน ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซีย แม้แต่ประเทศทางตะวันตก ก้อยังเชื่อว่าเป็นที่นิยมเกมกีฬาไก่ชนตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ชนแยกออกได้หลายประเภท ไม่ใช่แค่เพาะเลี้ยงไก่ชนเป็นวิถีชีวิต แต่ปัจจจุบันคนนิยมเลี้ยงไก่ชนเป็นอุสาหกรรมการทำฟาร์ม มีธุรกิจส่งออกอีกด้วย ไก่ชนมีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน