ไก่ชนที่ไม่ควรเก็บไว้ มีลักษณะดังนี้

ไก่ชนที่ไม่ควรเก็บไว้ มีลักษณะดังนี้ ลักษณะ “ไก่ชน”ที่ใช้ไม่ได้ควรทิ้ง
ไก่ซึ่งมีลักษณะไม่ดี,,, บ่งบอกว่าไก่ตัวนั้นมีความบงพร่องในสัญชาติญาณการต่อสู้ ขาดความทรหดอดทน จิตใจไม่แข็งแกร่ง มีความเป็นนักสู้น้อย ถ้านำลงสังเวียนชนมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะ

พอจะแยกออก”ดังนี้”
1.)หัว-หน้า มีหัวใหญ่กลม แสดงว่าเป็นไก่ไอคิวต่ำ ทั้งดื้อและโง่ ไม่รู้จักการแก้ไขสถานการณ์ เวลาตีมักจะตีเชิงเดียวตลอด 1.1),,คิ้ว,,บางเป็นสันแหลมเรียกว่าคิ้วลิง เป็นคิ้วเปราะบางถูกตีสันคิ้วมักชักง่ายๆ คิ้วไม่คุ้มตามีโอกาสถูกแทงตาบอดได้ง่าย
1.2)นัยน์ตากลม ขอบตาหนา ตาดำใหญ่ ตาขาวดำ มองรวมๆกันจะออกเป็นสีแดง ชอบกลอกนัยน์ตา ลอกแลก บอกให้รู้ว่าเป็นไก่ใจเสาะ ถอดหัวหนีไม่บอกไม่กล่าว ไว้วางใจไม่ได้

2.)”หงอน” ไม่รัดกอดกระหม่อม มีสีซีดไม่แดงสดใส แสดงว่าเป็นไก่ไม่แข็งแรงเต็มที่ หรือเป็น ไก่หงอนรูตรงปลายหงอนซึ่งว่ากันว่าเป็นไก่ไม่มีสกุล จิตใจไม่แน่นอน บางครั้งอาจสู้ บางครั้งอาจไม่สู้ มีปลายหงอนมาตรงกับตาดำ เชื่อว่าไม่สามารถคุ้มตาตัวเองมักถูกตีตาบอดง่าย มีหงอนพับหรือเอียงไปข้างหนึ่ง
3.),,เหนียง ,,มีขนาดใหญ่,, และยานอย่างที่เรียกว่า “คางวัว” เป็นจุดอ่อนของไก่ เพราะฝ่ายตรงข้ามจิกจับได้ง่าย กลายเป็นเป้าหมายให้คู่ต่อสู้โจมตีสะดวก และแก้ไขได้ยาก

ไก่ชนที่ไม่ควรเก็บไว้ มีลักษณะดังนี้
ไก่ชนที่ไม่ควรเก็บไว้ มีลักษณะดังนี้

4.),,,ปาก,,, ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปไม่สมส่วนกับใบหน้า ปลายปากไม่งองุ้มเหมือนปากนกแก้วหรือปากเหยี่ยว ปากบน ปากล่างปิดไม่สนิท ขอบปลายปากไม่มีความคม ทำให้จิกจับคู่ต่อสู้ไม่มั่น หรือไม่ติด มีโคนปากเล็ก บอบบาง ปากไม่มีร่องน้ำแสดงว่าปากไม่แข็งแรง ทำให้ปากหัก ปากหลุดได้ง่าย
5.),,,คอ ,ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป คอเล็กกระดูกคอเป็นปล้องห่างๆ ไม่ชิดแน่น ซอกคอห่างจากลำตัว แสดงว่าคอไม่แข็งแรง ขาดพลัง ถูกตีหัวได้ง่าย มีคอเป็นสองวงหรือคดสองกระด้ง(คอเหมือนคออูฐ) เปิดปากดมดูต้องมีกลิ่นสะอาด ถ้ามีกลิ่นคาว เน่าเหม็น แสดงว่าในลำคอมีแผลระบบการย่อยอาหารไม่ดี

6.),,,หน้าอก ,,,มีอกรวบแคบ กระดูกอกคด แสดงว่าไม่แข็งแรง ขาดความอดทน ถ้าอกยานทำให้เสียเปรียบตอนเปรียบคู่ เพราะดูเหมือนจับใหญ่
7.),,ลำตัว ,,มีลำตัวยาวเหมือนรูปฟัก เวลาเปรียบคู่เสียเปรียบไก่ยาวแบบ”จับสองท่อน” เพราะเขาจะสูงกว่า หรือมีลำตัวสั้นกลมเหมือนลูกมะพร้าวเวลาตีต้องยืดต้องเขย่งตี บินตีก็ต้องบินสูง ทำให้ตีไม่หนัก สูญเสียความรุนแรงเฉียบขาดในการตี

8.),,หลัง,,, แคบโก่งนูนขึ้นมาเหมือนคนหลังค่อม หรือกระดูกสันหลังมีลักษณะเหมือนหลังหัก ท่อนท้ายลำตัวแคบ แสดงว่าเป็นไก่ไม่แข็งแรงไม่อดทน
9.),,ปีก ,,กระดูกปีกค่อนข้างเล็กบาง คลำดูกล้ามเนื้อแฟบลีบ ปีกเป็นสองลอน สามลอน สนับปีกบาง ขนเปราะหักวิ่น ทำให้บินไม่ดี สมรรถภาพในการตีลดลง
10.),,หาง ,,หางโค้งยาวเป็นไก่แจ้ เวลายืนยืดอกทำให้เหยียบหางตัวเอง หรือถูกฝ่ายตรงข้างเหยียบหาง ทำให้เสียหลักล้ม กระเบนหางเล็ก-คด-อยู่ห่างลำตัว แสดงว่าเป็นไก่ไม่แข็งแรง

11.),,สร้อย,, สร้อยคอสร้อยหลังขาดเป็นไก่ไม่มีสกุล จะสู้ไก่ที่มีสร้อยคอสร้อยหลังสมบูรณ์ไม่ได้ เรียกว่า แพ้สกุลไก่
12.),,กระปุกน้ำมัน,, อยู่ห่างจากตัวไปทางหางแสดงว่าเป็นไก่เชื่องช้า ไม่อดทน ถ้ามีกระปุกน้ำมัน 2 อันมักเป็นไก่ใจเสาะ(แต่นักเลงไก่บางคนกลับถือว่ามีกระปุกน้ำมัน 2 อันเป็นไก่ตีเก่ง)

13.),,แข้ง ,,มีความยาวเก้งก้าง แข้งเป็นเหลี่ยม ท้องแข้งแห้ง เกล็ดบางนิ่มเกยกัน บนแข้งมีเกล็ดแพ้ เช่น อันบอด หลุมผี เป็นต้น แสดงว่าตีไม่เจ็บ ไม่มีลำหนัก ตีไม่แม่น
14.),,นิ้วเท้า นิ้วสั้น บิด งอ เก,, อุ้งเท้าบวม นูน เล็บสั้น แสดงว่ายืนดินไม่ดี ขาดความมั่นคง เล็บสั้นทำให้ใช้เล็บเป็นอาวุธได้ไม่เต็มที่

15.),,เ ดื อ ย ต อ เ ดื อ ย เ ล็ ก บ อ บ บ า ง,, ทำ ใ ห้ เ ดื อ ย โ ค่ น ง่ า ย เ ดื อ ย อ ยู่ ห่ าง จ า ก ก้ อ ย ม า ก แ ล ะ โ ค้ ง ง อ ขึ้ น ข้ า ง บ น ทำให้เวลาไก่กระโดดตีเดือยจะไม่ถูกจุดสำคัญบนตัวคู่ต่อสู้

ที่มา http://allleatherbag.com