วิธีการเลี้ยง


วิธีการเลี้ยง ธรรมชาติของไก่พื้นบ้าน เมื่อฟักไข่แล้วยังต้องทำหน้าที่เลี้ยงดู โดยหาอาหารตามธรรมชาติและป้องกันอันตรายทั้งหลายให้แก่ลูกไก่ จนอายุประมาณ 6-7 สัปดาห์ แม่ไก่จึงจะปล่อยให้ลูกหากินเองต่ำอิสระ

การเลี้ยงลูกไก่โดยวิธีธรรมชาติ เป็นวิธีการตั้งแต่ฟักออกมาเป็นตัวใช้เวลาทั้งหมด 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์ จากนั้นแม่ไก่จะเลี้ยงลูกของมันต่อไปอีก 8 สัปดาห์ หรือจนกว่าลูกไก่จะหย่าแม่ไก่ วิธีการนี้ส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้น จะให้แม่ไก่เลี้ยงลูกไก่เองเพราะง่าย และสะดวกต่อการดูแล เพราะหน้าที่หลักของแม่ไก่ คือ แม่ไก่จะคอยทำหน้าที่ดูแลลูกๆ ของมันตลอดเวลา ตั้งแต่ให้ความอบอุ่น อาหาร และป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จะมาทำร้ายลูกๆ ของมัน

วิธีการเลี้ยง
วิธีการเลี้ยง


การเลี้ยงแบบที่ 2 คือให้ลูกไก่หย่ากับแม่ตั้งแต่แรกเกิด วิธีนี้เราจะจับลูกไก่หย่ากับแม่ไก่ตั้งแต่ฟักออกจากไข่เลย แล้วจึงนำลูกไก่ไปเลี้ยงในคอกอนุบาลที่เตรียมไว้ คือ เป็นข้อที่ให้ความอบอุ่นแทนแม่ไก่ วิธีการนี้จะทำให้ลูกไก่มีอัตราการรอดเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิด มีการให้อาหารน้ำอยู่ตลอดเวลา ลูกไก่จะโตเร็ว แข็งแรง และแม่ไก่สามารถเข้าผสมพันธุ์ได้เร็วขึ้น เพิ่มจำนวนผลผลิตได้มากขึ้น แต่ข้อเสียของวิธีการนี้ คือ จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพราะจะมีค่าอุปกรณ์ค่าไฟค่าอาหารลูกไก่

วิธีการเลี้ยง
วิธีการเลี้ยง

การฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนดก็สำคัญเช่นกัน
การทำวัคซีนนิวคาสเซิล เมื่อลูกไก่ได้ 7 ถึง 3 วันโดยการหยอดจมูกหรือตาของลูกไก่จำนวน 2-3 หยดเมื่อครบ 3 เดือนต้องทำเพิ่มอีก 1 ครั้ง

วิธีการเลี้ยง


วัคซีนอหิวาเมื่อลูกอายุด้วย 3 เดือนเราต้องทำการฉีดเข้าใต้ผิวหนังตัวละ 1 cc ในการทำวัคซีน มีข้อปฏิบัติข้อควรระวัง เพราะบางทีการทำวัคซีนป้องกัน อาจกับกลายเป็นการเตรียมเชื้อให้ไก่ไปเลยก็เป็นได้