นิ้วงามของไก่ชน ตามตำราแต่โบราณ

นิ้วงามของไก่ชน ตามตำราแต่โบราณ
ใครที่เลี้ยงไก่ชนคงจะรู้กันดีว่า ส่วนไหนของไก่ชนที่ ในตำราได้ว่าไว้ ว่าเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของไก่ชน นั่นก็คือ นิ้วไก่

ว่ากันว่านิ้วของไก่ตัวใดที่ถูกต้องตามตำรานั้น ย่อมจะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ ของไก่ที่มีความเก่งเหมือนไก่ธรรมดาทั่วไป และตำราโบราณได้พูดถึงรายละเอียดของนิ้วไก่ที่ดี ต่อไปนี้ สุดยอดของไก่ตามตำราที่ว่าไว้ก็คือ

ก้อย 5 หน้า 21 หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ ก้อย 5 หน้า 16 เพราะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันโดยตามตำราถือว่าเป็นสูตรของไก่ที่ดี และยังมีลักษณะดังกล่าว จะมี คุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ลักษณะที่ 1 ก้อย 5 หน้า 21

คำว่าก้อยนั้นหมายถึงนิ้วก้อยข้างหลังของไก่ส่วนคำหน้าที่มีความหมายถึงนิ้วกลางของไก่ นั้นเอง สำหรับตัวเลขที่อยู่กำกับนั้น มีความหมายว่า จำนวนของเกล็ดที่มีอยู่บนนิ้วซึ่งจะนับตั้งแต่ปลายเล็บไปถึงโคนนิ้ว ดังนั้นคำว่า ก้อย 5 หน้า 21 จึงหมายถึงกิจบนนิ้วของไก่ ซึ่งนิ้วก้อยหลังควรจะมี 5 เกร็ด

และนิ้วกลางควรจะมี 21 เกร็ดนั้นเอง และลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อยามที่ไก่ยืนอยู่เฉยๆ จะมองเห็นเป็นมุมซึ่งเป็นจุดตัดแบ่งแยกระหว่างเกร็ดของนิ้ว กับเกร็ดของแข้งพอดี ไก่ตัวใดที่มีนิ้วตรงตามตำราคือ ก้อย 5 หน้า 21 ก็ถือได้ว่าเป็นไก่ที่มีนิ้ว

เป็น นิ้วขุนนาง เป็นไก่ที่มีความสามารถในการตีสูง คือ ตีไก่เจ็บ ตีไก่กลัว และหนีเอาง่ายๆ ถึงแม้ว่าจะโดนเจ็บไม่เท่าไหร่ก็ตาม เรียกว่าตีไก่กลัวง่ายนั่นเอง ไก่ประเภทนี้ ส่วนใหญ่มักจะใช้นิ้วที่ยาวเรียวเป็นอาวุธในการโจมตีคู่ต่อสู้ มากกว่าจะใช้เดือย

ลักษณะที่ 2 ก้อย 5 หน้า 16 ลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับไก่นิ้ว ก้อย 5 หน้า 21 จะต่างกันเพียงจำนวนตัวเลขของเกร็ด นิ้วกลาง จะมีอยู่เพียง 16 เกร็ด ไก่ประเภทนี้ตามตำรากล่าวเอาไว้ว่า จะเป็นไก่ที่มีฝีมือตีนจัดจ้านมาก มีความว่องไวสูง

มีความหนักหน่วงทุกท่วงทำนองการตี หัดตีคู่ต่อสู้ในแต่ละที มักจะเกิดอาการหักง่ายๆ เหมือนกัน ไก่ที่มีนิ้วประเภทนี้ แม้จะตีคู่ต่อสู้หักไม่กลัวจนหนีเหมือนกับไก่ที่เกร็ด

นิ้วงามของไก่ชน ตามตำราแต่โบราณ
นิ้วงามของไก่ชน ตามตำราแต่โบราณ

นิ้วหน้า 21 เกร็ด ก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะทำให้คู่ต่อสู้หักจนตายได้ง่ายเหมือนกันเช่นเดียวกับคำที่เรียกว่า มะขามข้อเดียว ซึ่งมีพละกำลังเหนือปกติธรรมดานั่นเอง สำหรับ ก้อยหลังที่มี 5 เกร็ดนี้ ตามตำราได้กล่าวไว้เช่นกันว่า

ไก่ที่มีเกล็ดนิ้วก้อยหลัง 5 เกร็ด หมายถึงจะเป็นไก่ที่มีเพลงตีที่เจ็บปวดและสามารถทำให้ผู้ต่อสู้หากได้ ไก่นิ้วงามตามตำราหมายถึงไก่ที่มีเกล็ดตรงตามตำราดังกล่าวโดยทั้งก้อยหลังและ นิ้วกลาง หน้า ควรจะต้องมีครบทั้งหน้าและหลัง

ไม่ใช่มีแต่เพียงก้อยหลังอย่างเดียว หรือนิ้วก้อยหน้าเพียงอย่างเดียว จึงจะเรียกได้ว่าเป็นไก่นิ้วนางงามตามตำรา จริงๆ และเราก็มีวิธีสังเกตง่ายๆมาฝากกันด้วยนะครับ นั่นก็คือให้แหวกดู ถ้าเกล็ดหงายขึ้นก็ถือว่าเป็น

เกร็ด ของนิ้ว หากเกร็ด ข้างก็ให้สรุปไปเลยว่าเป็นเกล็ดของแข้ง ให้เริ่มนับมาจากถึงปลายนิ้ว ว่ามีกี่เกร็ด หากถูกต้องตามตำราก็ถือว่าเป็นไก่ที่มีนิ้วงามถูกต้องตามตำราโบราณ โดยทั่วไปแล้วไก่ที่มี

เ ก ล็ ด นิ้ ว ง า ม ต า ม ตำ ร า จ ะ มี อยู่ ไ ม่ ม า ก นั ก จั ด ไ ด้ ว่ า ห า ย า ก พ อ ส ม ค ว ร ซึ่ งโด ย ปกติทั่วไปแล้ว ก้อยหลังของไก่ส่วนใหญ่จะมีอยู่ 6 เกร็ด แนะนิ้วกลางจะมีอยู่ 19 ถึง 20 เกร็ดเท่านั้น

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > > > > > > >